Vel mødt til vintersæson 2019-2020

Uge 42 (15. oktober): Efterårsferie

22. oktober: Dans hos Solsikkerne, Storegade 9 b, Lemvig, kl. 19.00. Danserne betaler for ledelse og musik, som vi plejer. Solsikkerne giver kaffe og brød.

29. oktober: Generalforsamling. Medbring kaffe/the. Vi giver brød.

31. oktober: Folkedanseaften i Borbjerg-Hvam Kultur og Fritidscenter, kl. 19 -22.

5. november: Lemvig Folkedansere besøger os i Gudum.

6. november: Vi danser på Solgården, kl. 14.00 i dagcentret. OBS: onsdag!

10. december: Juleafslutning. Gløgg, æbleskiver og lotteri, Pris 80 kr. Medbring selv kaffe/the.

JULEFERIE

7. januar: Vi starter dansen 2020

24. januar: Vinterfest Humlum Kro. Indbydelse kommer senere

5. februar: Danseaften i samarbejde med DGI Holstebro i Langhøjhallen, kl. 19.30-22.00. OBS: ingen dans i Gudum den 4. februar.                 

Uge 7 (11. februar)       Vinterferie

3. marts: Vi besøger folkedanserne i L.G.F. huset i Lemvig.

19. marts: Forårsdans i Gudum Sognehus, kl. 19.30 – 22.30.

24. marts: Sæsonafslutning i Gudum m. smørrebrød og drikkevarer. Medbring selv kaffe/the. Pris: 90 kr.

God danselyst

Hilsen Bestyrelsen

Sommeraktiviteter 2019

Gudum Folkedansere har følgende program:

Vi har sangbogen med og får kaffe sammen. Hvor intet andet er skrevet, starter vi kl. 19.00.

Tirsdag den 21. maj : Vi mødes ved enden af Vesterhavsgade, Thyborøn, ved de overdækkede borde. Efter gåturen drikkes den medbragte kaffe. Else guider os på turen.

Tirsdag den 18. juni: Pølsetur til Høfde Q, nær Fjaltring Kirke. Bestyrelsen sørger for pølser og brød, øl og vand. Medbring selv kaffe/the, kop og service. Pris: 35 kr.

Mandag den 24. juni : Midsommerfest , Østerbo,  Nr. Nissum. Der danses i dragter. Vi mødes i Østcentret og øver lidt. Derefter dans ved Østerbo. Vi får kaffe m. m. i Østcentret. Herefter synger og danser vi lidt mere.

Tirsdag den 6. august: Gåtur ved Kloster Mølle i Gudum. Vi mødes på parkeringspladsen ved det tidligere forsamlingshus. Efter gåturen drikkes den medbragte kaffe i Kuskestuen på Kloster Mølle.

Søndag den 18. august: Vi danser i dragter ved udendørsgudstjeneste, kl. 10. Adressen: Fabjergstad 32, bag udefriskolen. Der er kaffe og rundstykker efter gudstjenesten. Henning og Egon er med. Tilmelding til Betty eller Egon ved deltagelse i dette arrangement.

Tirsdag den 27. august: Vi danser i dragter på Gjellergård i anledning af deres høstfest. Egon leder dansen og Henning spiller for. Vi aftaler senere, hvem der har lyst til at være med.

Folkedansestart tirsdag den 24. september.

God sommer!

Hilsen bestyrelsen

Sæsonopstart og VELUX FONDEN

GUDUM FOLKEDANSERE STARTER SÆSONEN I GUDUM SOGNEHUS

VELUX FONDEN og Gudum Vognmandsforretning har tilgodeset os med donationer, så vi nu starter sæsonen op med god lyd og nye højskolesangbøger.

Sæsonopstart

Tirsdag den 25. september starter vi igen med at danse folkedans hver tirsdag aften kl. 19.30. Det er i Gudum Sognehus, det foregår. Vi glæder os til igen i år at samles i Sognehuset, både de som har danset i mange år og nye, som har lyst til at være med.

Nybegyndere vil hurtigt blive gode til at danse, fordi der er mange øvede dansere, som kan hjælpe nye dansere over begyndervanskeligheder. Det er aldrig for sent at starte.

Noget af det, som har betydning, er det sociale samvær. At du får brugt både muskler og hjerne, oplever den skønne folkemusik, som leveres af fire dygtige spillemænd. Henning Pedersen fra Struer leder musikken, og Egon Rasmussen fra Struer leder dansen.

Der danses to timer, kun afbrudt af en halv times pause, hvor vi drikker den medbragte kaffe. Samtalen går livligt på tværs af kaffebordet. Der synges altid i pausen. Samværet og omsorgen for hinanden er i højsædet ligesom den dejlige motionsform, som folkedans er. Det er umuligt at være sur, når du synger og danser!

Vi besøger hvert år andre folkedansere og har andre på besøg. Det er vigtigt, at vi folkedansere besøger hinanden og har et godt samarbejde. Det er en stor udfordring at få yngre til at være med i dansen. Der var interesse, da vi havde danseaften på en lokal efterskole.

Hvert år besøger vi Solsikkerne i Lemvig, hvor vi danser sammen med dem. Solgården i Lemvig og Østerbo i Nr Nissum er også fast på programmet til et besøg. Mange af danserne har folkedragter på ved opvisninger, men der danses også i nutidigt tøj. Vi har bl.a. folkedragter på, når vi danser på Solgården i Lemvig eller til midsommerfest i Nørre Nissum. Hjemstavnsgården Gjellergård har festet hele sommeren i anledning af deres 25 års jubilæum, og vore dansere havde æren af at indvi deres nye dansegulv. Vi vil gerne, at publikum danser lidt med, for dansen skal være festlig, folkelig og fornøjelig.

VELUX FONDEN har doneret kr. 22.500

Det er et faktum, at vore dansere ikke er helt unge, men aktive ældre. Det var en stor glæde for os, at VELUX FONDEN donerede 22.500 kr. øremærket til et forstærkeranlæg og 40 højskolesangbøger, som vil komme i brug i den kommende sæson og mange år fremover. Sangbøgerne skulle have indgraveret navn, og det var Gudum Vognmandsforretning v. Herlev og Jan Thorsen så venlig at donere. En stor tak til både VELUX FONDEN og Gudum Vognmandsforretning.

Kom og dans med os

Vi er en forening, som samler danseglade mennesker i alle aldre. Kom og vær med, hvis du har lyst til at danse. I februar og marts måned er der arrangeret to store danseaftener i henholdsvis Langhøj og Lemvig.

I sommermånederne samles vi omkring gåture her på Lemvigegnen. Vore spillemænd er trofaste til at være med på disse ture; så går det bedst med at holde tonen, når vi synger sammen.

Vi ses

Gudum Folkedansere

Aktivitetskalender vinter 2018-2019

Gudum Folkedansere har følgende program for vinteren 2018 – 2019

Gudum Folkedansere mødes hver tirsdag til dans i Gudum Sognehus, med mindre andet er anført eller meddelt på foregående danseaften. Medbring selv kaffe/brød. Pris for danseaften: 35 kr. (går til ledelse, musik og lokale).

Vi har altid sangbogen med og får kaffe sammen. Hvor intet andet er skrevet, starter vi kl. 19.30. Continue Reading →

Folkedansernes forårsfest 2017

Invitation til forårsfest fredag den 24. marts, kl. 19.30 til 22.30 i LGF huset, Godsbanevej 19, Lemvig

Holstebro og Lemvigegnens folkedansere holder traditionen tro forårsfest efter at have danset hele vintersæsonen. Forårsfesten markerer således overgangen fra vinterens danseaftener til sommerens fællesaktiviteter i lokalområdet. Der er rig lejlighed til at mødes med dansere fra flere af områdets foreninger, da der kommer folkedansere fra Holstebro og Lemvig opland, nogen gange også fra andre landsdele. Continue Reading →