Historie

Folkedanser jubilæum gange to i Gudum

45 års jubilæet, 2013 (uddrag af tale)

Der er danset folkedans i Gudum Forsamlingshus i 45 år, og Lis Nørby har ledet dansen i 40 år. Det er værd at fejre.
Ved et bestyrelsesmøde i januar 1965 vedtog bestyrelsen, at de ville prøve at holde folkedans en gang om ugen. Ifølge den gamle protokol, startede dansen den 27. januar 1965 under ledelse af entreprenør Jensen fra Lemvig. Inga Nielsen fra Gudum spillede på klaver til dansen. Idéen var så god, at den nu har holdt i 45 år. Foreningen hører stadig under Gudum Gymnastikforening, under DGI Vestjylland.

Der har været op- og nedgangstider, men det må have været et godt sted at komme, for danserne er kommet igen, når det har været muligt. Der er blevet danset, men det sociale samvær, fællesskabet og omsorgen for hinanden har også spillet en stor rolle for, at der stadig kan samles op til 40 dansere på en almindelig tirsdag aften. Ud over dansen, drikkes den medbragte kaffe i pausen. Så går snakken, men der er altid tid til et par af årstidens sange, inden der danses igen.

Der er mange, som i årenes løb har haft stor betydning for at bevare folkedansen med det folkelige islæt: de skiftende bestyrelser, ledere, spillemænd og ikke mindst de trofaste dansere. Mange kan sikkert nikke genkendende til at være kommet til dans og have været lidt træt, men er gået veloplagt hjem. Den gode musik, der danses til, er også værd at nævne. Der er oftest fire spillemænd med harmonika, violin og mandolin.

Et fast punkt hver sæson er, at man gæster andre folkedanserforeninger og har andre på besøg, samt deltager i opvisninger. De fleste dansere har selv folkedragter, som bruges ved festlige opvisninger, deriblandt forårsfesten i marts. Denne opvisning danner afslutningen på sæsonen.

45 års folkedanserjubilæet blev fejret ved Vinterfesten i januar i 2013, og Lis Nørbys 40 års jubilæum blev fejret på en efterfølgende danseaften.
En stor tak skal lyde til de mange, som har deltaget i folkedansen, nogle enkelte i alle 40 år.

Det er stadig en livskraftig forening, som samler danseglade mennesker fra Struer, Lemvig og opland. Med håbet om at der fortsat er yngre, som slutter op om folkedansen, ser vi frem til om 5 år at kunne fejre 50 året. Enhver er velkommen til at møde op til dansen. Denne sæson er snart slut, men vi danser i Gudum den 29.april, som af UNICEF er udnævnt til international dansens dag. Vi starter dansen igen til september.
50 års jubilæum for Gudum folkedansere, 2015 (uddrag af tale)

Jeg er startet på en lang rejse gennem Gudum Folkedanseres 50 års historie. En rejse i den gamle protokol, som fortæller den 50 åriges historie.
Det startede den 27. januar 1965, da Gudum Gymnastikforening besluttede, at det skulle forsøges at opstarte folkedans en gang om ugen. Der skulle danses folkedans hver onsdag i Gudum Forsamlingshus. Det viste sig senere at være en god beslutning.

Der var blevet holdt baller i forsamlingshuset siden gymnastikforeningen startede i 1919, så danse, det ville de gerne. Der var bal fire gange årligt, karlene betalte 15 kr. i kontingent, og pigerne 10 kr., og The Flintstone Kvartet spillede for 485 kr. pr. aften. Gymnastikforeningen er en del af folkedansernes historie, for ballerne var ikke nok, og folkedansen startede så januar 1965, og der var stor tilslutning. Den store sal var fyldt med folkedansere. I april sluttede sæsonen med folkedanseropvisning. De fleste dansede i folkedragter, som danserne selv havde syet. Det blev en tradition som har holdt i 50 år, med de ændringer som der er for en 50årig.

Den første danseleder var entreprenør JB Jensen, Ottesen spillede på violin til dansen. Folkedansen har altid brugt levende spillemandsmusik. Indtægterne for en danseaften var 130 kr. og kontingent til 4. hovedkreds var 42,50 kr. Gudum kommune gav 400 kr. i tilskud i 1966-67.

Der er ingen tvivl om, at mange unge mennesker har fået et godt øje til hinanden, i disse glade aftener. Det ses af navne i protokollen, nogle piger har skiftet efternavn undervejs.

Der var stor aktivitet i foreningen , udover det nystartede folkedans,var der fortsat baller, karneval legestov, gymnastik ifølge den gamle protokol, men det er jo også før der var fjernsyn døgnet rundt.

Børnedansen startede i 1970 under ledelse af Lis Nørby. I 1979 var der 3 børnehold der dansede folkedans i forsamlingshuset, ca. 100 ialt. Holdene var inddelt efter alder. I marts det år gav de 3 hold opvisning i Nr. Nissums festsal. Alle børn var i folkedragter, det var tider . Folkedanserne har forsøgt at få gang i børnedansen de sidste 4 år, men det kan ikke rigtig lykkes. Tiden vil vise hvordan det skal gøres.

Lis Nørby Har ledet folkedans for voksne i 45 år, og Inga Nielsen har spillet på klaver til dansen i mange år. Der har været flere dygtige danseledere, ingen nævnt, ingen glemt, og klaveret er afløst af harmonika. Nuværende har vi et kvartet: Henning Pedersen med harmonika, Grethe Fiedler med violin, Per Viborg med violin og Flemming Lisby med mandolin.

I mange år, købte danserne medlemskort for en hel sæson. Det blev lavet om til gratis medlemskort, og betalte i stedet for 25 kr. pr. danseaften. Der var smalle tider i 90 erne, og man overvejede at kontakte Resen danserne. Der blev ikke lavet aftale om at danse sammen med Resen, og en dygtig bestyrelse klarede skærene. Busudflugterne om sommeren blev afløst af, at man kørte i egne biler, samt vandreture i vor skønne vestjydske natur. Disse ture om sommeren har givet sammenhold. Kaffekurven og sangbogen var med. Annoncer blev sponsoreret af banken, duge til generalforsamlingen blev sparet væk, men det gode humør blev aldrig sparet væk.

Det blev desuden besluttet, at bestyrelsen skulle betale for danseaftenen på lige fod med de andre dansere.
Som protokollen fortæller, har der været op- og nedgangstider, men det må have været et godt sted at være, for danserne er kommet igen, når det har været muligt.

En typisk danseaften starter med at danse en time. Så drikkes den medbragte kaffe, hvor snakken går. Hvad den ene ikke ved, ved sidemanden/damen, og der bliver tid til at synge årstidens sange, eller lystige sange fra folkedansersangbogen, eller DGIsangbogen. Derefter danses der igen en time, og opløftet i sind og krop går hver til sit, sådan har det været i 50 år.

I 1978 var der inviteret til legestov i forsamlingshuset, som en slags start på sæsonen, og senere var der besøg fra Bonnet og Gudumfolket besøgte Bonnet tidlig forår, og der knyttedes venskaber og ny inspiration. Vi besøger stadig hinanden hvert år.
Holstebroegnen og Lemvigegnen, deriblandt Gudum folkedansere, under DGI Vestjylland har 2 ”højtider”: En Glad Danseaften i Asp og forårsfesten i Lemvig. Forårsfesten som LU har stået for, er på alder med fødselaren, men har selvfølgelig ændret ”udseende” gennem de 50 år.
I 1998 blev danserne anmodet om at danse til Gudum plejehjems midsommerfest. Det blev en tradition, som fortsatte efter flytningen af de ældre til Østerbo i Nr. Nissum. Traditionen blev i 2002 udvidet med, at der også danses på Solgården en eftermiddag i oktober. Spillemændenes dejlige musik, de farverige folkedragter og fællessangen giver en god oplevelse for de ældre, og såmænd også for danserne.
Vinterfesten i januar ikke at forglemme, hvor der spises, festes, danses med dansevenner.

Rammen for danseaftenerne har i alle årene været forsamlingshuset i Gudum. Forsamlingshuset holdt flyttedag 31 august 2014, til den totalt renoverede Gudum Skole, omdøbt til Gudum Sognehus. Dansere leder og spillemænd nyder de gode rammer, der er skabt her på stedet.
Her slutter rejsen i protokollen. Som rejsende har det været en stor oplevelse,ting til eftertanke og inspiration til fremtiden. Det giver anledning til at hylde føselaren. Også at hylde de mange som har værnet om hende.

Skiftende bestyrelser har i de forløbne 50 år med deres villighed, engement og jyske stædighed ydet en formidabel indsats, med det formål at bevare foreningen i de svære såvel som gode tider. Altid opsat på at gøre det bedste. Det er måske hjemmebag , mad til vinterfester ideer til nye aktiviteter. Sådan kunne der fortsættes.

Jeg vil gerne sende en stor tak til alle som har været med i årene der er gået. De har deres del af æren for, at foreningen er en livskraftig forening, som giver gode oplevelser, god motion og livsglæde til 5-6 kvadriller aften efter aften.