Medlemskab

Der betales ikke årligt kontingent til foreningen. Derimod betalerne danserne 35 kr. pr. danseaften, som bl.a. går til lokaleleje, danseledelse og spillemænd.

Medlemsliste udarbejdes på basis af fremmødte danseres oplysninger.