Sommeraktiviteter 2019

Gudum Folkedansere har følgende program:

Vi har sangbogen med og får kaffe sammen. Hvor intet andet er skrevet, starter vi kl. 19.00.

Tirsdag den 21. maj : Vi mødes ved enden af Vesterhavsgade, Thyborøn, ved de overdækkede borde. Efter gåturen drikkes den medbragte kaffe. Else guider os på turen.

Tirsdag den 18. juni: Pølsetur til Høfde Q, nær Fjaltring Kirke. Bestyrelsen sørger for pølser og brød, øl og vand. Medbring selv kaffe/the, kop og service. Pris: 35 kr.

Mandag den 24. juni : Midsommerfest , Østerbo,  Nr. Nissum. Der danses i dragter. Vi mødes i Østcentret og øver lidt. Derefter dans ved Østerbo. Vi får kaffe m. m. i Østcentret. Herefter synger og danser vi lidt mere.

Tirsdag den 6. august: Gåtur ved Kloster Mølle i Gudum. Vi mødes på parkeringspladsen ved det tidligere forsamlingshus. Efter gåturen drikkes den medbragte kaffe i Kuskestuen på Kloster Mølle.

Søndag den 18. august: Vi danser i dragter ved udendørsgudstjeneste, kl. 10. Adressen: Fabjergstad 32, bag udefriskolen. Der er kaffe og rundstykker efter gudstjenesten. Henning og Egon er med. Tilmelding til Betty eller Egon ved deltagelse i dette arrangement.

Tirsdag den 27. august: Vi danser i dragter på Gjellergård i anledning af deres høstfest. Egon leder dansen og Henning spiller for. Vi aftaler senere, hvem der har lyst til at være med.

Folkedansestart tirsdag den 24. september.

God sommer!

Hilsen bestyrelsen